TERUGBLIK OP Kind mijn kind, expo met schilderijen, muziek en foto’s in Tapijnkazerne Maastricht

TERUGBLIK OP Kind mijn kind, expo met schilderijen, muziek en foto’s in Tapijnkazerne Maastricht

kindExpo die je raakt nu in Tapijn gebouw M

Tot en met 29 mei 2016 kun je elke middag (behalve op maandag) van 2 tot 5 de tijdelijke expo ‘Kind mijn Kind’ bezoeken. In deze tentoonstelling wordt de vraag gesteld naar de rol van de mens als dader en slachtoffer. In wisselende contexten is men tot beiden in staat.

IMG_0069De kunstenaars stellen in hun werk meerdere paradoxen, schijnbare tegenstellingen, aan de orde. De paradoxen van macht en onmacht, slachtoffers en daders. Mensen ervaren in wisselende situaties hoezeer men machtig en onmachtig is, slachtoffer kan zijn en mogelijk ook dader. In de tentoonstelling zijn de genoemde paradoxen tot uitdrukking gebracht in  foto’s van Theo Derksen en schilderijen van Jos Wigman. Middels dia’s van deze foto’s en schilderijen zien we hoe de beelden van slachtoffer en dader in elkaar vloeien, terwijl we luisteren naar de indringende muziek van musicus/componist Ernst Jansz. (www.theoderksen.com)

 IMG_0070

Comments are closed.