Archief van
Categorie: Henegouwen

Koninklijk Museum van Mariemont haakt in bij MONS 2015

Koninklijk Museum van Mariemont haakt in bij MONS 2015

P1090203

 

De navel van de droom tijdelijke expo, eerbetoon aan 4 belangrijke kunstenaars EN de vaste collectie!

Mariemont is sowieso al meer dan een bezoek waard vanwege de prachtige collectie voorwerpen uit de hele (kunst)geschiedenis. Veel verzamelde kunst is er te zien, op een speciale manier getoond.

Wij liepen met Carine en Aline door de zalen van de vaste collectie:

P1090207

 

 

 

 

 

 

P1090211

 

 

 

 

 

 

P1090209

 

 

 

 

 

 

TERUGBLIK: Tijdelijke expo:

Tot en met 31 mei kun je in het Koninklijk Museum van Mariemont, de tijdelijke expo “L’Ombilic du rêve” (De navel van de droom) zien. De tentoonstelling brengt een eerbetoon aan vier belangrijke kunstenaars: Félicien Rops, Max Klinger, Alfred Kubin en Armand Simon. Hun werk, dat een dialoog en confrontatie met elkaar aangaat, getuigt van de bekommernissen en slechtheid van onze moderniteit. De tentoonstelling, opgebouwd rond vijf thema’s (de droom, het vrouwelijke, de dood, de erotiek en het unheimliche) die ook gelden binnen de psychoanalyse en literatuur, wil een reflectie bieden op de culturele en sociale veranderingen die Europa hebben bepaald tijdens de XXe eeuw. Naast internationale partnerschappen (Oostenrijk, Polen, Frankrijk), biedt de tentoonstelling ook de mogelijkheid om de zeer rijke collectie werken van Félicien Rops te ontdekken van het Koninklijk Museum van Mariemont. De meeste van die werken zijn weinig bekend bij het publiek. Het kunstboek dat de tentoonstelling begeleidt, biedt de gelegenheid om, naast de belangrijke werken van elke kunstenaar, verschillende teksten te ontdekken van hedendaagse schrijvers. Het is een co-productie van het Koninklijk Museum van Mariemont, het Centre Wallonie-Bruxelles in Parijs, en De Stichting Mons 2015.

Wij waren er bij de persopening in maart 2015 bij:

 

 

P1090204

 

 

 

 

 

 

 

Kijk voor alle informatie op de site musee-mariemont.be

 

 

Mons herdenkt Groote Oorlog

Mons herdenkt Groote Oorlog

... met ‘groote’ tentoonstellingen

Mons1

(in opbouw) (overgenomen van cobra.be, dé site voor kunst, cultuur, erfgoed enz. en van caracascom.com
TIP: http://cobra.be/cm/cobra/projecten/wereldoorlog-I geeft goede en juiste informatie over alles mbt de Groote Oorlog
Mons is binnenkort Culturele hoofdstad van Europa. Afgelopen maanden liep er al een aantal tentoonstellingen in Mons (Bergen). Uiteraard is er in deze periode van herdenkingen van het begin van de Groote Oorlog ook in het BAM in het centrum van Mons ruim aandacht voor deze periode.
Hieronder vind je informatie over de tentoonstellingen.
 
De tentoonstelling ‘Signes des Temps’ in het BAM in Mons belicht de tijd voor de Eerste Wereldoorlog: een periode van algemene onrust in onze maatschappij . Een sfeer die beklemmend, onheilspellend en griezelig is, in één woord “unheimlich”.
Félicien Rops – Satan semant l’ivraie (1882)
Auguste Rodin – Femmes damnées (voor 1890)
Ossip Zadkine – De ellende van Job (1914)

Visionaire kunstenaars

Toch was het leven zo vrolijk tijdens “La Belle Epoque” (1870 – 1914), met al die sociale, technische, economische, politieke en artistieke (r)evoluties. De mooie jaren kwamen tot een gewelddadig einde op 4 augustus 1914. Hoe is het zover kunnen komen? De tentoonstelling ‘Tekenen des Tijds‘ verkent de onrust, die duidelijk tot uiting komt in de beeldende kunsten van die periode. Kunstenaars zijn nu eenmaal visionairs. Angst en hoop, onzekerheid en dromen, euforie en grote verwachtingen zijn voor de kunstenaar welgekomen inspiratiebronnen.

Een boeiend parcours met verschillende staties peilt naar een wereld die balanceert tussen Apocalyps en Utopie.

Léon Spilliaert – Zelfportret (1907) + Arnold Schönberg – Blick (1910)

Homo Sacer

De kunstenaar heeft medelijden met de” verdrukten der aarde” en engageert zich om het lijden en de wanhoop aan te klagen. In het schilderij ‘Maternité’ schildert Pierre Paulus – voluit Baron Pierre Paulus de Châtelet ! – (die in 1913 ook het logo voor de Waalse vlag ontwerpt) een schrijnend beeld van de misère in Wallonië. Op de grauwe achtergrond van dampende, zwarte en vieze rookslierten van de staalfabrieken stapt de moeder uitzichtloos met haar kind in de armen, het oudere jongetje houdt zich krampachtig vast aan de rok van mama. Zij zijn op zoek naar eten, werk en warmte. 

Georges Minne beeldhouwt een wenende moeder met haar twee kinderen, machteloos omdat zij hen geen eten kan geven. Ossip Zadkine plaats een orgelpunt op de menselijke miserie met zijn lijdende Job.

Pierre Paulus – Maternité (1912)

Half mens, half dier

Alfred Kubin – Eine für alle (ca 1900/1901)

In 1859 publiceert Charles Darwin ‘The Origin of Species by means of natural selection’. Zelden veroorzaakt een wetenschappelijk boek zo’n revolutie in de wetenschappen en de maatschappelijke hiërarchie. Omstreeks 1900 is het begrip “de strijd om het bestaan” verankerd in het bewustzijn van de Europese bourgeoisie. Kunstenaars als Félicien RopsEdvard Munch en Alfred Kubin verdiepen zich in de leer van Darwin. Zij maken afbeeldingen van wezens die half dier, half mens zijn, flirten met de “décadence” en zijn verliefd op de “femme fatale”.

De meester van de erotiek is echter Auguste Rodin. Zijn ‘Femmes damnées’ toont twee naakte, ineengestrengelde vrouwen, een en al overgave in een verzengende omhelzing. Zijn ‘Succube’ is een wulpse duivelin met lange haren, zware borsten, geknield met opengesperde, smachtende mond, klaar om te … juist!

Auguste Levêque – Le Job (voor 1906)

Noodtoestand

James Ensor – Le pisseur (1887)

De bevolkingsgroei die Europa aan het begin van de 20° eeuw beleeft, roept nieuwe angsten op. James Ensor stelt het individu centraal als reactie op de uniformiteit van de massacultuur. Hij doet dit het liefst op zijn eigen, bijtende en stoute, karikaturale en sarcastische manier, een soort Kamagurka “avant la lettre”. Duidelijker dan ‘Le pisseur‘ kan hij niet zijn: een heer met hoge hoed urineert ongegeneerd tegen een muur waarop geschreven staat “Ensor est fou”, foert tegen God en klein Pierke en tegen … Ensor!

‘Signes des Temps’ is een originele tentoonstelling. Sommige schilderijen heb je al eens eerder gezien, meen je te kennen, maar door de doordringende contrastering met minder bekende doeken (in een magnifieke opstelling en zeer verzorgde belichting) wandelt de toeschouwer in een verrassend parcours langs naturalisme, symboliek en expressionisme.

Deze expo is een perfect aperitief voor Mons 2015, Culturele Hoofdstad van Europa.

(bron: website cobra.be)

 

TENTOONSTELLING « UN OBJET, DES HISTOIRES. REGARDS SUR LA BATAILLE DE MONS » –

Aan de hand van deze tentoonstelling kan de bezoeker de belangrijke evenementen ontdekken van de strijd om Bergen die plaatsvond in augustus 1914. Chronologisch gezien schrijft ze zich in binnen de continuïteit van « Artistes visionnaires (1880-1913)». De evenementen rond het ontstaan van de oorlog worden natuurlijk aangehaald om die van de strijd van Bergen voor te stellen. Deze tentoonstelling vindt plaats in het hart van het museum voor schone kunsten. Het opzet is om een object of historisch stuk in het centrum van de reflectie te plaatsen, maar te vermijden om het te verheerlijken. Een scenografie zonder partijdigheid, of eerder een juiste enscenering, maakt de benadering mogelijk van de strijd om Bergen en dat niet alleen vanuit een historisch of chronologisch perspectief, maar in de vorm van een onthulling van de geschiedenis door te vertrekken van het object. Een mooie gelegenheid om een aantal werken, getuigenissen en foto’s te ontdekken die worden tentoongesteld in het Mons Memorial Museum (opening voorzien in 2015). (bron: caracascom.com)

mons6 mons7 mons5

 

TERUGBLIK: Prins kasteel Chimay omarmt kunstenaar Koen Vanmechelen

TERUGBLIK: Prins kasteel Chimay omarmt kunstenaar Koen Vanmechelen

Kunstenaar Koen Vanmechelen opent met nieuw leven

 

 

P1080154

De bekende Belgisch-Limburgse kunstenaar Koen Vanmechelen timmert al enige jaren aan de weg met zijn tentoonstellingen (vooral die met de ‘kippen’, hierover later meer). Hij is nu neergestreken in en bij het prachtige kasteel van Chimay in de provincie Henegouwen, vlakbij Dinant.

Dit prachtige kasteel met een geschiedenis van meer dan 1000 jaar ligt vlakbij de Abdij van Scourmont waar het trappistenbier Chimay gebrouwen wordt. Chimay is namelijk ook bekend vanwege het bier met dezelfde naam! Maar in deze triptip gaat het over het kasteel van de prinsen van Chimay en de getoonde kunst.

 

P1080095

 

 

 

 

 

 

P1080098

 

 

 

 

 

Het Kasteel van Chimay werd gedurende 1000 jaar ononderbroken bewoond door de voorouders van de Prinsen van Chimay. Vier grote families hebben elkaar opgevolgd. Tijdens je bezoek ontdek je de belangrijke kamers in het kasteel: de grote hal, de zaal van de wachters, de portrettenzaal, de kapel in de middeleeuwse donjon en het theater. Heel bijzonder, dit prachtige inpandige theater, dat in 1863 gebouwd werd. De decoratie ervan doet denken aan het theater dat Lodewijk XIV liet bouwen in het kasteel van Fontainebleau. Het staat onder monumentenzorg sinds 1958 en staat op de lijst van Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië.

 

P1080124

 

 

 

 

 

Kunst in het kasteel is een project met en van kunstenaar Koen Vanmechelen. Op 21 maart 2014 begon het Kasteel van Chimay aan zijn tweede toeristische seizoen sinds de grote renovatie. Vorig jaar werd alvast succesvol afgesloten met een bezoekersaantal van maar liefst 17.653 (concerten en private gala’s nog niet meegerekend). Bij de start van dit nieuwe seizoen, verwelkomt het Kasteel internationaal gerenommeerd kunstenaar Koen Vanmechelen. Deze kunstenaar zal in Chimay zijn Cosmopolitan Chicken Project (CCP) aan de bezoekers voorstellen. Een uniek artistiek-wetenschappelijk project waarin hij een aantal kippenrassen kruist om zo tot een echte kosmopolitische kip te komen, als symbool voor globale diversiteit en hybriditeit.In La Maison des Artistes zal de nieuwste generatie binnen dit CCP geboren worden. De ondertussen 18de generatie werd alvast tot La Génération Noble gedoopt, naar analogie met de titel van de tentoonstelling. Deze “adellijke generatie” zal het resultaat zijn van een kruising van de Mechelse Styrian (CCP17) met een ras diens naam voorlopig nog geheim gehouden wordt maar dat perfect past binnen de geschiedenis van het Rijksvorstendom van Chimay. Ook in het kasteel zelf kunnen de bezoekers verschillende kunstwerken van Vanmechelen ontdekken, waaronder de Mechelse Fayoumi. Deze monumentale marmeren haan, die tijdens de Biënnale van Venetië in 2011 werd geëxposeerd, zal de Portrettenzaal sieren. Hoogtepunt was ongetwijfeld de voorstelling die tijdens de persconferentie op 1 april in het Slottheater opgevoerd werd. We genoten van de tentoonstellingen:

 

P1080110

 

 

 

 

 

 

P1080147

 

 

 

 

 

 

Vervolgens wordt dit jaar een selectie van oorkonden uitgaande van de 21 verschillende Rijksvorsten die elkaar sinds 1486 ononderbroken in Chimay hebben opgevolgd, voor het eerst bijeengebracht. Voor deze taak is vorig jaar een conservator benoemd die sindsdien het archief en de kasteelbibliotheek inventariseert, als aanzet voor de toekomstige publicatie van een Charterboek. Tot slot worden zowel de historische inhoud van de website als het interactief bezoekersparcours grondig herzien. Trouwens, de grootste schat van het kasteel is nog niet te zien. De schat bestaat uit talloze documenten uit de afgelopen eeuwen… We waren benieuwd en spraken met de kasteel-archivaris:

 

P1080157

 

 

 

 

 

Mens en dier, beeld en tekst worden door de kunstenaar in een eclectische performance samengebracht. Het Kasteel opende ook zijn deuren voor gravin Amélie d’Arschot, een getalenteerde Franstalige spreekster, die momenteel werkt aan een nieuw onderwerp: Pierre-Pol de Riquet, prince des Deux-Mers. De datums van haar voordrachten, die in Brussel en in Parijs zullen plaatsvinden, zijn binnenkort te vinden op de website van het Kasteel van Chimay.

We liepen door de tentoonstelling in het kasteel en in de bijgebouwen:

 

P1080161

 

 

 

 

 

Het bedrijf ‘De Pinxi’ heeft speciaal voor dit nieuwe seizoen een exclusieve “tijdlijn” ontworpen. Met een mini-iPad met GPS en multimedia kun je op verschillende manieren een rondleiding doen door het kasteel. Activeer de commentaren op het touchscreen van de iPad en ontdek de bouwkundige elementen, de ornamenten, de kunstwerken en het meubilair. De commentaren zijn beschikbaar in het Frans, het Nederlands, het Engels en het Duits (binnenkort zelfs in het Chinees…).

Bij elk onderdeel van je bezoek, kunt je je eigen virtuele gids kiezen: ofwel de familie van Chimay ofwel het animatiefiguurtje (ridder) Enguérrand de Chimay. Naast het bezoek met de iPad is er ook een 15 minuten durende 3D-voorstelling met speciale effecten in het theater van het kasteel.

 

P1080185

 

 

 

 

 

 

Kortom, een bezoek aan het stadje en het kasteel is sowieso erg de moeite waard! Dat vindt ook de prins die je gerust (in het Frans of in het Engels mag aanspreken):

 

P1080184

 

 

 

 

 

 

 

 

(bron deels: www.belgie-toerisme.nl)

Mons CC2015 komt eraan: BAM maakt abstracte kunst concreet… / MAC’s (terugblik)

Mons CC2015 komt eraan: BAM maakt abstracte kunst concreet… / MAC’s (terugblik)

Geometrische Abstracties in België 1945 tot heden / MAC’s Hornu borduurt voort…

leadImage

Mons (Bergen zeggen wij) ligt in de Belgische provincie Henegouwen en is verkozen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2015. Vooruitlopend hierop zijn en worden er veel culturele (en andere) initiatieven ontplooid. Eén ervan is een aantal tentoonstellingen in het Museum voor Schone Kunsten in de stad….

Wij liepen tijdens de persvoorstelling (op 21 maart 2014) mee met Caroline Dumoulin:

 

P1070996

 

 

 

 

 

 

(Knack.be:) De Belgische abstracte kunst heeft het nooit heel makkelijk gehad. Na de doorbraak in de jaren ’20 kwam er al snel de concurrentie van het expressionisme dat alle aandacht opeiste.

De tweede golf van abstracte beeldende kunst situeert zich ongeveer na de Expo 58 en duurde ruim tot in de jaren ’80 en ’90. Maar ondertussen bleef wel een hele generatie kunstenaars koppig verder geometrisch abstracte kunst maken en met succes.

Caroline leidt ons rond door de verschillende thema’s (lees: zalen):

 

P1080007

 

 

 

 

 

 

Nu worden de geometrisch abstracten tussen 1915 en 1935 volop herontdekt en verzameld. Ze waren ook een Belgisch fenomeen, dus niet louter Vlaams. Vandaar dat het BAM (Museum voor Schone Kunsten) van Mons nu met een spraakmakende tentoonstelling uitpakt van de naoorlogse abstracte geometrische kunst in België, met werk van Jo Delahaut, Marthe Wéry, Amedée Cortier, Dan Van Severen, Gilbert Swimberghe, Guy Vandenbranden, Paul Van Hoeydonck, Mark Verstockt en zovele anderen die internationaal toonaangevend waren en nog steeds zijn.bergen bam1

Het BAM heeft de tentoonstelling hier vorm gegeven aan de hand van verschillende thema’s die per zaal te zien zijn. Je ziet en voelt hoe de abstracte kunst vanaf 1945 steeds concreter wordt. In zaal 1 zie je dan ook nog de manier waarop aanhangers van geometrische abstracties zich verenigen om in zaal 2 tot de ontdekking te komen (het is dan begin jaren 60) dat alles soberder moet. De laatste zaal toont de kunst in het dagelijks leven:

P1080015

 

 

 

 

 

 

P1080020

 

 

 

 

 

 

P1080022

 

 

 

 

 

 

Deze expo  loopt tot 13 juli, een reden te meer voor een uitstap naar Mons. (PS)

Voor alle informatie (ook voor de openingstijden) kijk je het beste even op de site www.bam.mons.be

 

Dan reizen we nog even westwaarts richting Le Grand Hornu. Hier is er ook een nieuwe tentoonstelling over abstracte kunst:

P1080037

 

 

 

 

 

We spraken hier met Maite Vanneste van Le Grand Hornu:

P1080041

 

 

 

 

 

 

De huidige tentoonstelling in het MAC’s biedt een terugblik op de afgelopen 20 jaar. Ze tekent echter ook een toekomstvisie uit, want we verzamelen niet alleen voor vandaag maar ook voor morgen. “L’image suivante…” is tegelijk het beeld dat we erven en het beeld dat we nalaten. Want beelden behoren altijd toe aan wie ze bekijkt…
De tentoonstelling in het MAC’s brengt twee ideeën samen, het beeld en de tijd. Het beeld verwijst naar noties als optekenen, vastleggen; het is de plaats van het erfgoed en van het museum. De tijd, daarentegen, is de plaats van het vluchtige en van de beweging, van de eigentijdse uitdagingen, de veroudering van de materialen, de ideeën.
“L’image suivante…” stelt dat kunstverzamelingen geen doel op zich zijn, maar dat ze op onze collectieve en individuele beleving inwerken.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling in het MAC’s is er een portal, een site ontwikkeld waarop je eigenlijk al een beozek kan brengen aan vele kunstvormen…: MARCO (Musées, ARt, COllections), een initiatief van de Fédération Wallonie-Brussel.
In een eerste fase zal slechts een selectie van werken die in het bezit zijn van de FW-B en van het Musée Royal de Mariemont worden voorgesteld. MARCO is innoverend, dankzij zijn geavanceerde zoekopties en de hyperlinks die een object koppelen aan een kunstenaar, een evenement, een instelling, een bibliografie … Daarenboven maakt de zoom-tool het mogelijk om in hoge definitie van de kunstwerken te genieten.
De eigen collectie van het MAC’s die in MARCO is opgenomen, is ook via de website van het museum toegankelijk. Het museum wil niet alleen de instrumenten gebruiken die de Fédération Wallonie Bruxelles ter beschikking stelt, maar verkent al sinds zijn opening parallelle programma’s voor de ontwikkeling van netwerken. Via Videomuseum, dat de Franse instellingen voor hedendaagse en moderne kunst groepeert, is de collectie van het MAC’s opgenomen in een reusachtige catalogus…
www.culture.be is een site die nog meer cultuur biedt….

MAC’s
Site du Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82
BE-7301 Hornu

 

 

Henegouwen: een bezoek meer dan waard!

Henegouwen: een bezoek meer dan waard!

Inhoudsopgave:

Thuin

Kasteel Fosteau

Biercée brouwerij

Mons: stad om te bezoeken

Le Grand Hornu

Scheepslift Strépy-Thieu

Henegouwen: een gouwe provincie….

De Waalse provincie Henegouwen is meer dan een bezoek waard. We startten er een rondtocht. In de pagina over Mons/Bergen lieten we al fragmenten van ons bezoek horen. Kijk op die pagina voor alle andere informatie.

Op deze pagina bezoeken we met hulp van de toeristische dienst van Toerisme Wallonië en Brussel en die van Thuin de stad en omgeving.

 

 

 

 

 

 

Thuin

een klein stadje met twee bijzondere attracties. De oude bovenstad straalt nog een middeleeuwse sfeer uit met zijn smalle straatjes. Eenmaal boven kan je de hangende tuinen (Les Jardins Suspendus) bezoeken. Trek hiervoor ongeveer anderhalf uur uit. Het belfort staat op de lijst van het Werelderfgoed en is eveneens te bezoeken. Wat je zeker niet mag missen is de museumboot die het Ecomuseum van de binnenscheepvaart huisvest. Thuin had vroeger heel veel schippersfamilies en het is dan ook evident dat ze deze herinnering levendig willen houden. Meer info over dit wel heel bijzonder stadje kan je vinden op www.thuin.be
Carinne vertelt over haar stad en leidt ons rond:

 

 

 

 

 

Thuin is de hoofdplaats van het arrondissement Thuin en is ook het centrum van de historische streek Thudinië. De stad telt ruim 14.500 inwoners en werd gebouwd op een heuvel die de Samber en de Biesmelle scheidt.

Soms wordt ook het Germaanse woord tuin (town), dat omheining betekende, gezien als oorsprong van de naam Thuin. In 888 ongeveer ging ze samen met Lobbes deel uitmaken van het prinsbisdom Luik. De stad bereikte haar grootste bloeiperiode onder prins-bisschop Notger (10e – begin 11e eeuw), die haar snel van indrukwekkende vestingwerken voorzag, gezien haar strategische ligging aan de grens van zijn prinsbisdom. Sindsdien behoorde Thuin tot de Goede Steden van het prinsbisdom Luik.
De naburige abdijen van Lobbes en Aulne hadden allebei in de 16e eeuw een refugiehuis te Thuin, dat nog steeds bestaat (in de Grande-Rue in de bovenstad, resp. de huisnummers 27/29 en 22). In dat van Lobbes werd het postgebouw ondergebracht. Meer dan eens werd de stad belegerd en verwoest, onder meer door de troepen van Lodewijk XIV in 1675.

De stad is verdeeld in ‘la Ville-Haute’ en ‘la Ville-Basse’: de bovenstad en de benedenstad. De belangrijkste bezienswaardigheden zijn de stadswallen (met Notgertoren) en het belfort uit de 17e en 18e eeuw (vroeger de toren van de collegiale kerk).

Het belfort van Thuin staat sinds 1999 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. (uit wikipedia)

Onze woordvoerster Carinne vertelt verder en loopt met ons door het stadje (en beklimt met ons de toren van het belfort)

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan nu de klim in het belfort van Thuin; ga je mee?

Het belfort in Thuin, dat zich naast de Place Albert 1ste  bevindt, is de overblijvende toren van een kerk, die in 1811 verwoest werd. Deze toren werd door de stad en het domkapittel opgetrokken in 1639 om als belfort te dienen. Hij was zowel kapitteltoren als gemeentelijke toren van de collegiale kerk Saint-Théodard. Het belfort maakt deel uit van het Werelderfgoed van de Unesco. Drietalige panelen en een film vertellen u de geschiedenis van Thuin en haar belfort. Een audiogids geeft uitleg over het mechanisme van de klok, de bellen, de beiaard…Op het hoogste punt, onthullen 4 nissen een vrij uitzicht over de valleien.

(www.belgie-toerisme.nl of be -ook voor kortingstickets-  en www.thuin.be)

 

 

 

En dan gaan we nu met Carinne de hangende tuinen bekijken. Zij verpakte de tuinen in een mooie rondleiding door Thuin. Loop je mee?

Zoals gezegd heeft Thuin een boven- en onderstad, met een niet gering verschil in hoogte! Start bij het kantoor van Toerisme.

 

 

 

 

 

Met een route in de hand of een heuse gids kun je zo beide helften van Thuin bezichtigen…..

 

 

 

 

 

Zo gaan we op weg vanuit de bovenstad naar een nog iets hoger gelegen punt om een mooi zicht op de ‘hangende tuinen’ te krijgen:

 

 

 

 

 

En zo dalen we af naar de benedenstad, gelegen aan de Sambre. Daar lopen we met Carinne door het schipperskwartier:

 

 

 

 

 

 

Dan keren we weer terug op de plek waar we gestart zijn: het kantoor van toerisme, dagelijks geopend…. En van hieruit plannen we een bezoek aan een aantal mooie dingen die ‘rond’ Thuin liggen: eerst naar de abdij:

 

 

 

 

 

 

Zoals je hebt kunnen lezen, zien en horen, zit onze eerste dag Thuin (en omgeving) er nu op. De meest belangrijke informatie lees je op www.thuin.be en op www.belgie-toerisme.nl. Uiteraard heeft ‘de VVV’ van Thuin veel folders, ook in het Nederlands. Ook over overnachten hier in Thuin of omgeving. Dat doen wij ook….

Kasteel van Fosteau

Deze dag startten we (na een goed ontbijt in ons hotel) met een bezoek aan het kasteel van Fosteau. We werden er meer dan hartelijk ontvangen door de Vlaamse(!) eigenaren, de kasteelheer en zijn echtgenote. We maakten een praatje en we mochten met de rondleiding meelopen.

Op de top van een heuvel tekent zich het silhouet af van het kasteel van Fosteau (ligt in het huidige Leers). Dit imposante fort uit de 14de eeuw heeft nog altijd 4 torens. De heren van Semousies, Sars, en daarna de heren van Zwenne, Marote, de Henry, de Jamblines en de Aoust bouwden de woonruimtes rond de centrale donjon geleidelijk aan uit.

Binnen vinden we een van de mooiste gotische zalen in België. De Franse tuinen – sober en in terrasvorm – lopen tot aan het meer. Het kasteel is een monument sinds 1979.

Geleide bezoeken aan het Kasteel en de tuinen door de eigenaar, enkel op afspraak. Duur: 1u30. Met een drankje na het bezoek (groepen van minimum 25 personen): € 6,-/persoon.

Bereikbaar: auto: E19-A7 (Brussel-Bergen), afrit 20 Feluy/Seneffe; N559, richt. Seneffe, Lobbes, Leers, richt. Beaumont / Trein: dichtstbijzijnde stations: Thuin en Lobbes.

Na het kasteel van Fosteau reisden we met de auto verder naar de Brouwerij van Biercee (de naam BIERcee laat je waarschijnlijk aan ‘bier’ denken, maar er wordt hier iets geheel anders gebrouwen). De brouwerij ligt even buiten Thuin aan de Rue de la Roquette in Ragnies bij Thuin:

Brouwerij van Biercée

Hoe wordt 10 kg vers fruit omgetoverd tot een fles Eau de Villée? Dat is een van de geheimen die je wordt onthuld door de distilleerderij van Biercée tijdens je bezoek. Je krijgt eerst een korte film te zien, daarna een rondleiding, je ziet werkelijk alles. Na afloop kun je terecht in het gezellige restaurant (niet nadat je een paar gekleurde flessen sterke drank hebt gekocht….)

Sinds 1946 distilleert de Distilleerderij van Biercée volgens de pure traditie sterke dranken en likeuren waaronder de Eau de Villée, Noir d’Ivoire en Poire Williams N° 1. De Distilleerderij van Biercée is de enige nog actieve distilleerderij van sterke dranken op basis van vers fruit in België.

Maar tijdens de rondleiding kun je ook nog eens je historische kennis oppoetsen aan de hand van verschillende apparaten enz die vroeger gebruikt werden om allerlei soorten ‘jenever’ te fabriceren:

De rondleiding begint met een audiovisuele voorstelling over de geschiedenis en de waarden van de Distilleerderij van Biercée , daarna wordt een reuktest voorgesteld in de zaal ‘Goûts et Senteurs’. Het hoogtepunt is de gedetailleerde uitleg over alle etappes van de productie van de sterke dranken en likeuren in de actieve distilleerderij. Trek voor het bezoek ongeveer een uur uit. En daarna kun je uiteraard proeven…

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan onze triptips nu verplaatsen richting La Louvière en Bergen/Mons. /wp_media media=”audio” volume=0.8 urls=”http://triptips.nu/wp-content/uploads/2012/10/1Bergen1inleiding-ook-2015.mp3]

 

Mons: stad in Belgische provincie Henegouwen

Mons: stad in Belgische provincie Henegouwen

Mons (Bergen) is de hoofdstad van de provincie Henegouwen, wordt Culturele Hoofdstad in 2015.

Wij brachten al een bezoek aan deze stad en zetten al een paar highlights voor u op een rijtje. Te zijner tijd plaatsen we hier een wandeling door Mons (met audioguide) en vullen dat aan met voor u relevante informatie.

Kijk nu al voor alle info op de site www.belgie-toerisme.nl

De provincie Henegouwen:

Had Henegouwen vroeger een bloeiende zware industrie, dan kenmerkt ze zich nu als de belangrijkste landbouwprovincie van Wallonië. Henegouwen is een groene en agrarische provincie. Tournaisis, Pays des Collines, Pays de Ath, Val de Sambre et Thudinie, Botte du Hainaut en de Hauts Pays zijn groene regio’s. Onder haar opmerkelijk natuurlijk erfgoed, telt Henegouwen drie natuurparken en de site van de meren van de Eau d’Heure.

Henegouwen heeft zowel een landelijk als stedelijk karakter. Zelfs in de steden is dat merkbaar. Bergen, Doornik, Aat bezitten mooie stadskernen met veel mooie kunstpareltjes. Erfgoedschatten zijn hier volop te vinden.

Een bezoek aan de hangende tuinen van Thuin en het belfort mogen niet ontbreken. We doen er verslag van op de site van Henegouwen.

Een bezoek aan Henegouwen dient verder op het menu een aantal plaatsen met mooie tuinen, kastelen en musea te hebben, zoals die van Attre, Seneffe, Beloeil en Le Roeulx, allemaal architecturale juweeltjes. Het Museum voor Hedendaagse Kunst van de Franse Gemeenschap – MAC’s (HORNU), het BAM – Schone Kunsten Bergen (MONS), het Pass – Wetenschappelijk avonturenpark (FRAMERIES), Le Bois du Cazier: mijn-, glas- en industriemuseum (MARCINELLE), het Gasthuis O.L.V. met de roos (LESSINES), het Museum voor Fotografie (MONT-SUR-MARCHIENNE), de Archéosite® en museum van Aubechies (AUBECHIES), het Belfort (THUIN) en de Hangende tuinen (THUIN), de Distilleerderij van Biercée (RAGNIES), maken het de perfecte toeristische bestemming….

Rue des Clercs 31 – BE 7000 Bergen – België
Tel: +32 (0)65/36.04.64
Fax: +32 (0)65/33.57.32

federation.tourisme@hainaut.be

http://www.visithainaut.be

KIJK OOK EVEN OP DE ANDERE PAGINA ONDER ‘HENEGOUWEN’ (voor Thuin, Kasteel van Fosteau, Brouwerij Biercée)

Le Grand Hornu

Ten westen van de stad Mons bevindt zich de site Le Grand-Hornu, een overblijfsel uit de tijd dat hier steenkolenmijnen waren. Momenteel is de site dagelijks te bezichtigen. Hier bevindt zich een tweetal musea met moderne kunst. Mevrouw Maïti Vanneste van Le Grand-Hornu vertelt erover.

We ontmoeten er ook Filip Depuydt. Hij is in de geschiedenis van Vincent van Gogh gedoken, althans die waarin Vincent hier woonde en er als predikant/dominee werkte voor de mijnwerkers. Hij heeft een blog http://vangoghborinage.canalblog.com/ .

 

 

 

 

 

 

Verder is hij enthousiast bezig om een autoroute te ontwikkelen waarin je de tijd van Vincent in deze streek kunt herbeleven. Wij volgen die tocht en nemen hem hieronder op, van de hand van Filip Depuydt:

Auto-route Vincent Van Gogh (http://vangoghborinage.canalblog.com)

Verlaat de Site van le Grand-Hornu in de richting van Wasmes (naar links), door het amfitheater Hadès heen.

Na +/- 1 km gaat u aan de rotonde rechtdoor (richting Wasmes)

Aan de volgende rotonde aan het marktplein van Wasmes gaat u nogmaals rechtdoor, naast het gemeentehuis van Colfontaine.

In een nis in de hal van het gemeentehuis van Colfontaine kunt u tijdens de kantooruren het originele borstbeeld van Vincent Van Gogh zien dat werd gemaakt door Ossip Zadkine.

U rijdt langs het gemeentehuis onder een hoge brug verder.

Aansluitend de eerste straat naar rechts bergop (rue Wilson).  Bovenaan de helling rijdt u voorbij de Abbaye de la Court (oude abdijhoeve).

Blijf de rue Wilson volgen tot u een kruising (met 4 straten) bereikt.  Sla daar rechtsaf en daal de Rue de Marcasse af tot aan de gebouwen van de vroegere steenkoolmijn met dezelfde naam

Steenkoolmijn  « Marcasse » : tijdens het voorjaar van 1879 is Vincent hier gedurende 6 uren afgedaald tot op een diepte van 700 m. om zich rekenschap te geven van de harde omstandigheden waarin de mijnwerkers werkten.  Achter een klein hekje kunt U een gedenkplaat zien voor de slachtoffers van een mijnramp in 1953.

Keer terug naar het kruispunt en sla rechtsaf.  Volg nu de rue Wilson tot helemaal op het einde en bekijk het laatste huis aan de rechter zijde.

Huis Denis : vroegere bakkerij waar Vincent verbleef tussen december 1878 en juni 1879.  In die tijd was zijn functie die van « evangélist aan huis  en cathechist ». Zie gedenkplaat op de gevel.

Rijd nu verder naar links (Rue de Petit-Wasmes) en blijf aan de kerk rechtdoor volgen (*).

De weg gaat hier stijl bergaf tot aan een rotonde.

Borstbeeld van Vincent Van Gogh : in het midden van de rotonde staat een kopie van het borstbeeld van Vincent Van Gogh, gemaakt door de Russische kunstenaar Ossip Zadkine.  Het origineel van de buste staat in de hal van het gemeentehuis van Colfontaine (zie *).

Vervolg aan de rotonde scherp naar rechts (rue du Bois) en blijf deze straat volgen gedurende enkele honderden meter, tot bij het huis met nummer 257.

“Babysalon” :  Deze twee huisjes vormden vroeger een danssalon, waar Vincent Van Gogh in 1879 predikte voor de eerste protestantse gemeenschap van Petit-Wasmes (zie gedenkplaat aan de gevel).

Even verderop bemerkt u aan de rechter zijde een stijl steegje met trappen (Rampe des Ecoliers).  Wij kunnen vermoeden dat Vincent Van Gogh dagelijks door dit steegje heeft gewandeld….

Nu kunt u terugrijden naar de allereerste rotonde waar u langs bent gereden.  Wanneer u daar nu naar rechts gaat (richting “Mons”), kunt u zo te Cuesmes nog het andere “Van Gogh Huis” bezoeken, nu een klein museum.  Het adres is : Rue du Pavillon 1, te Cuesmes (Mons)

Hier praten we met een van de medewerkers Rosario, met het geluid van het ruisen van de bomen….

(*) Indien u aan de kerk linksaf rijdt (Rue de Marcasse) en het 2de straatje naar rechts (Rue de Pachy), ziet u de actuele protestantse tempel die hier kort na Vincents vertrek werd gebouwd.

 

 

 

 

Note en update van Filip: Bekijk de foto’s en de reportages van Télé Mons-Borinage over de “Lerarenkaart” wandeling in het spoor van Vincent Van Gogh en het kunstevenement “Terril-blement Nature” op het domein van Marcasse :

http://vangoghborinage.canalblog.com/archives/2013/04/25/27004427.html
Scheepslift Strépy-Thieu

Ten oosten van Mons, ten westen van La Louvière ligt een heus wereldwonder: de scheepslift van Strépy-Thieu: met een scheepsbaklengte van 112 meter, de breedte ervan is 12 meter. De stalen bak, inclusief het water, weegt ongeveer 8.000 ton. De betonnen contragewichten wegen gezamenlijk 4.000 ton. En dan zijn er ook nog twee van zulke bakken. De scheepsliften moesten al in 1987 klaar zijn, maar het duurde tot het jaar 2000 voordat de eerste schepen er doorheen konden. De oorzaak van alle vertragingen is hoofdzakelijk politiek spel. Maar dat neemt niet weg dat het de moeite waard is deze scheepsliften in werking te zien en te bezoeken.

Als je net als wij de scheepsliften bezoekt, ervaar je de grootte en de omvang. Dan blijf je geboeid kijken hoe schepen zo’n 73 meter omhoog of juist omlaag worden ‘geschud’… Verder wordt er een aantal arrangementen georganiseerd zodat u op verschillende wijzen deze scheepslift kunt ‘beleven’….Je kunt zelfs een tochtje meemaken of via de lift naar boven, eventueel voor een versnapering EN het mooie uitzicht natuurlijk!

Technische en andere informatie kun je krijgen bij de Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut. Die vind je in het centrum van Mons.