Tongeren wel degelijk ECHTE Romeinse stad….?

Tongeren wel degelijk ECHTE Romeinse stad….?

(in opbouw)

Municipium Tungrorum: een ‘nieuw’ Romeins altaar

Dat Tongeren een Romeinse stad was, is een open deur intrappen. Maar wat de exacte status van de stad in de Romeinse tijd was, bleef daarentegen lange tijd onduidelijk. Vermoedens waren er, bewijs niet.

Die onzekerheid verdween volledig in 1990, toen wijlen Willy Vanvinckenroye, de archeoloog van het Gallo-Romeins Museum, aan de Rode Kruislaan een bijna perfect bewaard Romeins altaar met opschrift vond. In één slag was de kwestie opgelost: het altaar was opgedragen aan Jupiter én aan de beschermgeest van de stad, vermeld als het  municipium van de Tungri (MVNICIPIVM TVNGRORVM). De Menapiër en zouthandelaar Catius Drousus vervulde met dit altaar een niet nader gekende belofte aan de oppergod en de ‘genius’ van de stad.

Burgemeester Patrick Dewael beklemtoont de bijzondere waarde van dit historisch relict: “Met een gerust hart kunnen wij stellen dat dit één van de belangrijkste opschriften van Romeins Tongeren is, dat zwart op wit haar stadsrechtelijk statuut op het einde van de 2de eeuw na Chr. weergeeft. Dankzij dit statuut, dat voor een stedelijke gemeenschap een eretitel was, genoot de gemeenteraad (ordo decurionum) van Romeins Tongeren van een zekere bestuursautonomie. De raad zetelde in de curia en had bevoegdheden op het vlak van financiën, openbare werken, in bepaalde juridische en diplomatieke aangelegenheden, en stond ook in voor de inning van belastingen.
Dankzij de verlening van het muncipiumstatuut verkregen de inwoners van de civitashoofdplaats – een beperkte versie van – het Romeinse burgerrecht, waardoor zij in de lasten en een deel van de voordelen hiervan deelden.”.

Schepen van Toerisme An Christiaens is in haar nopjes dat het ‘nieuwe’ altaar een plaats krijgt bij de toeristische dienst: “dit is bij uitstek de plaats om het altaar te tonen. Op deze manier verwelkomen wij de talrijke bezoekers aan het municipium Tungrorum, het wordt een soort welkomststeen. En net als Catius Drousus zullen ook wij een belofte nakomen, nl. dat bezoekers zich hun (virtuele)wandeling langs de Romeins monumenten of hun onderdompeling in het Gallo-Romeins Museum of Teseum nog lang zullen herinneren”.

 

Schepen van erfgoed Gerard Stassen is verheugd met deze replica: ”je moet bedenken dat het originele altaar al meer dan 30 jaar niet meer toegankelijk is voor publiek. Met deze replica bieden wij aan onze inwoners en bezoekers de mogelijkheid om dit object toch eindelijk ‘in het echt’ te zien. Letterlijk,  want hebben er bewust voor gekozen om geen digitale replica te tonen, wel eentje in steen en op ware grootte. Voor de reconstructie hebben wij gewerkt met  de beperkte beschikbare informatie voor het altaar en wat wij weten van gelijkaardige altaren in collecties in onze buurlanden. Daarna was het aan een steenkapper met jarenlange ervaring om dit prachtstuk uit een ruwe blok Franse kalksteen te kappen.”.

 

 

 

Geef een reactie