Roots van Euregio zoeken? Naar Aken!

Roots van Euregio zoeken? Naar Aken!

P1010500

… naar het nieuwe stadsmuseum Centre Charlemagne

Aken, Maastricht, Heerlen, Jülich: hoe oud zijn deze steden? Zijn ze door keizer Augustus gesticht? De “euregionale Vicus-groep” probeert antwoord te geven op deze vragen. Op initiatief van Dr. Karen Jeneson zijn sinds 2012 onderzoekers – archeologen, historici en conservatoren van musea – uit het Nederlands-Duitse grensgebied een samenwerking aangegaan. Zij onderzoeken de Romeinse nederzettingen waaruit de vier moderne steden zich ontwikkeld hebben.

In de tentoonstelling “Augustus opsporing verzocht – Op zoek naar de roots van de Euregio” zullen vanaf november de eerste resultaten van hun onderzoek in het “Centre Charlemagne – Neues Stadtmuseum Aachen” gepresenteerd worden.

P1010497

Aken en Karel de Grote zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met het nieuwe Centre Charlemagne, dat in januari op het Katschhof tussen Raadhuis en Dom zijn deuren opende, kreeg Aken er een prachtig museum bij.

Het vroegere hoofdkwartier van de keizer, middelpunt van diens politieke macht en religieuze verering, verheft Aken tot wereldstad. Zowel Duitsland als Frankrijk beschouwen de invloedrijke Karel de Grote, geboren in 747 / 748 in Herstal (BE), als grondlegger van hun natie.

 

“Het museum verbindt de geschiedenis van de stad met de geschiedenis van Karel”, legt Thomas Müller uit, projectleider van Route Charlemagne. “Een centrale rol is weggelegd voor het speciale plein het Katschhof,  want dat ligt middenin de toenmalige nederzetting.”

Een reusachtig futuristisch prisma overspoelt de foyer van het museum met helder licht en nodigt bezoekers uit een expositie te bezichtigen. Meerdere driehoeksvormen zijn als lichtelementen geïntegreerd in het plafond van een van de tentoonstellingsruimten, waar via een bovenlicht de Marientoren van het Raadhuis nog net zichtbaar is.

P1010494

Naast wisselende exposities presenteert Centre Charlemagne een permanente tentoonstelling over de relatie tussen Karel en Aken. In de Middeleeuwen wordt de heilig verklaarde Karel hét symbool van de ideale christelijke heerser. Omdat hij in de Dom van Aken ligt begraven, krijgt de stad een bijzondere symbolische betekenis. De Rooms-Duitse koningen laten zich nog eeuwenlang in Aken kronen. Napoleon, keizer Wilhelm II en niet in de laatste plaats Hitler proberen hun ideologie op Karel de Grote te betrekken.

Wie het Centre Charlemagne binnen stapt, krijgt in de foyer een historische plattegrond van Aken en leert de individuele locaties van de Route Charlemagne kennen. Vanuit de foyer valt de blik op een royaal museumcomplex. Ook zijn er een café, een auditorium en didactische ruimtes.

De tentoonstelling wekt de geschiedenis van Aken en de rol die Karel de Grote hierin speelde tot leven. Dit wordt vooral duidelijk aan hand van vier tijdperken, waarin de geschiedenis van de stad nauw verbonden was met de geschiedenis van Europa. Elk tijdperk correspondeert met een afdeling van het museum.

De vier historische tijdperken van de tentoonstelling zijn: Het Karolingische Aken, Aken als kroningsstad, Aken in de Frans/Pruisische tijd en Aken als bevrijde en Europese stad na 1944.

Wij liepen door de vaste expo met Myriam Kroll, zij is curator en werkt voor de stad Aken.

P1010498

Wat ons opviel was het prachtige gebouw van Centre Charlemagne zo kort bij het Stadhuis en de Dom:

…waarbij we de vaste collectie straks nog gaan bekijken (in de kelder). Eerst even een kopje koffie in het museumcafé….

…. en lopen dan verder naar de tijdelijke expo over de ‘roots’ van de Euregio:

De Vicus-groep (vicus = in het Latijn kleine Romeinse nederzetting) zal haar werkzaamheden en het concept van de expositie op de 200ste sterfdag van keizer Augustus bekend maken.

P1010492

Leuk in het museum: ‘opsporing verzocht’, met ‘politie-onderzoek met modernste middelen: zo ZOU Augustus (foto) er uit gezien kunnen hebben als jonge Romein, als 50 jarige en als 70 jarige….

 

 

 

 

P1010488

…. Nog genoeg tijd om (samen met curator Myriam Kroll) ook de vaste collectie van het museum te bezoeken: met een heuse tijdbalk van de Romeinse tijd tot bijna nu:

 

P1010491

Nog niet genoeg van Karel de Grote en Aken en de connectie tussen hen? Dan kun je met een folder (bij de balie en bij de musea)  in de hand verder de stad verkennen, een wandeling naar keuze: zelf uit te stippelen naar jouw wensen:

 

 

 

Comments are closed.