TERUGBLIK: Expo Luik 14-18

TERUGBLIK: Expo Luik 14-18

affiche1000px

Expo 14-18 (verlengd) in station Luik-Guillemins te beleven!

VERLENGD WEGENS GROOT SUCCES TOT 31 AUGUSTUS 2015

De tentoonstelling van de “groote oorlog” in een internationale context, dat is met recht de Expo 14-18 in Luik, te zien tot eind augustus 2015. Een parcours van 800 meter, rijk aan emoties tussen grandioze decors, met indrukwekkende reconstructies en een grote collectie van meer dan 3.000 authentieke verzamelobjecten. Door de talrijke audiovisuele documenten en geluidsbestanden worden de bezoekers ondergedompeld in de belangrijkste gebeurtenissen uit deze periode.

P1000928

”IK WAS 20 IN 14” in het station Luik-Guillemins benadert de oorlog in zijn geheel door tegelijkertijd een beeld te geven van de oorzaken van het conflict, de politieke context, de inval, de IJzer en de loopgraven, de geneeskunde, de kunststromingen en de politieke, economische en sociale gevolgen.

VOLG DE GIDS, U BENT ER ZELF BIJ NU, 100 JAAR NA DATO. Dat kan met een audio-guide maar ook op gezette tijden met een ‘echte’ gids. De audiotour is in 4 talen beschikbaar, waaronder ook in het Nederlands.

Wij werden rondgeleid door Nanine Mandl.

De aanleiding voor de Groote Oorlog is de aanslag in Serajevo:

Op triptips.nu kun je verder kijken en luisteren, optimaal deze expo beleven doe je in Luik-Guillemins…

expo1418Voorzitter van het Europees Parlement bezoekt op 6 mei 2015 de tentoonstelling ‘Ik was 20 in ‘14’

Sinds haar inhuldiging op 2 augustus 2014 in Luik geniet de grootste tentoonstelling ooit over de Grote Oorlog het officiële beschermheerschap van het Europees Parlement.
Dhr. Martin SCHULZ, de Voorzitter van het Parlement, geeft aan waarom deze steun is gerechtvaardigd.
» Het Europees Parlement meent dat het essentieel is de burgers te sensibiliseren rond het belang om de geschiedenis te blijven herdenken en de jongeren bewust te maken van een Europese lotsbestemming, zodat ze een gemeenschappelijke toekomst kunnen uitdenken en terwijl lessen kunnen trekken uit het verleden ».
Sindsdien is de dubbele tentoonstelling in het HST-station en het Luikse Museum voor het Waalse Leven een groot succes gebleken – 225.000 bezoekers in 9 maanden tijd, of meer dan 800 per dag. Het was dan ook gepast de hoge vertegenwoordiger van Europa uit te nodigen opdat hij met eigen ogen zou kunnen vaststellen wat de organisatoren van de tentoonstelling hebben gerealiseerd.
 
Een herdenkingsdag op hoog niveau
Naast Dhr. Schulz hebben op uitnodiging van Willy DEMEYER, de burgemeester van Luik, Dhr. René SCHYNS en Dhr. Alain MAGER, vertegenwoordiger van de vennootschap EUROPA 50, verschillende hoogwaardigheidsbekleders mogen verwelkomen:
  • Dhr. Samuel HAZARD, Burgemeester van Verdun vergezeld van Dhr. Antony GRIGGIO, Ondervoorzitter van de Communauté d’Agglomération du Grand Verdun, bevoegd voor cultuur;
  • Dhr. Jan DURNEZ, Gedeputeerde, Burgemeester van Ieper en Voorzitter van de vereniging ‘Mayors of Peace’,
  • Dhr. Antoine d’INVERNO, vertegenwoordiger van de gouverneur van de provincie Luik, Michel FORET,
  • Kolonel Thierry BABETTE, algemeen coördinator voor de Provincie Luik van de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog,
  • Een vertegenwoordiger van de Martelaarsteden: Richard FOURNEAUX, burgemeester van Dinant.
Na een bezoek aan de expo van het station Guillemins sprak de Voorzitter van het Europees Parlement in onberispelijk Frans over wat hij net had ontdekt.
 
Dhr. SCHULZ heeft er, als Duitser, op gewezen dat in zijn land in het begin van de 20ste eeuw een hele generatie is opgevoed volgens de opvatting dat een man moet sterven voor zijn vaderland. Het resultaat was een ‘chirurgische’ oorlog zonder toegevingen tussen 1914 en 1918. Dezelfde opvattingen leefden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rekening houdend met dit onaanvaardbaar verleden waardeert de heer SCHULZ des te meer dat hij sinds zijn geboorte leeft zonder oorlog en dat hij vandaag het Europees Parlement mag voorzitten.
 
Het Duitsland van vandaag mag deze verschrikkingen niet vergeten, maar wil ook bijdragen tot de stabiliteit binnen Europa en wil er zijn verantwoordelijkheden opnemen.
Hij is de stad Luik zeer genegen en komt onder meer geregeld naar La Batte. Hij onderstreept de rol van Europa als enige garantie voor de vrede. De Voorzitter van het Europees Parlement feliciteert ten slotte van harte de organisatoren van de tentoonstelling die ze pedagogisch hebben aangepakt. Hij erkent dat hij niet had verwacht dat Luik ’14-’18 zoveel emoties zou losweken wegens de realistische decors. Hij eindigt met een levendige oproep tot al wie aan Europa twijfelt om de tentoonstelling te komen bezoeken.
Twee andere gasten hebben hem opgevolgd en verklaringen afgelegd voor de sterk vertegenwoordigde pers:
  • Samuel HAZARD, Burgemeester van Verdun en geschiedenisleraar, heeft de expo in één woord omschreven: ‘OPMERKELIJK’, met name wegens haar uitgesproken pedagogische karakter. Alle jongeren moeten ze zien om te beseffen hoeveel geluk ze hebben te leven als een vrije Europese burger in een Europa opgebouwd door talrijke staatslieden. Als voorbeeld, het opmerkelijke beeld van President MITTERAND en Kanselier KOHL, hand in hand voor het knekelhuis van Douaumont.
Verdun, als wereldcentrum voor de vrede in het hart van de Franse herdenkingen van de Grote Oorlog, is belangrijke evenementen voor 2016 aan het voorbereiden.
  • Dhr. Willy Demeyer, Gedeputeerde, Burgemeester van de stad Luik, herinnert op zijn beurt aan het droevige privilege de eerste stad te zijn die werd aangevallen, zowel tijdens de Eerste als tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om die reden kreeg de stad een bevoorrechte rol toebedeeld in de herdenkingen. Hij stelt voor een blijvend spoor van de tentoonstelling in Luik te bewaren. 
Verlenging van de expo tot 30 augustus
Als afsluiting van deze tussenkomsten heeft René SCHYNS geprofiteerd van de aanwezigheid van de media om de verlenging van de tentoonstelling ‘Ik was 20 in ‘14’ in het station Guillemins tot 30 augustus 2015 aan te kondigen. De tentoonstelling ‘Luik in het oog van de storm’ in het Museum voor het Waalse Leven eindigt definitief op de aangekondigde slotdatum van 31 mei 2015, omdat de tentoongestelde stukken aan hun eigenaars moeten worden teruggegeven.
Comments are closed.