Waterloo in Brussel met uitzicht op ….Waterloo

Waterloo in Brussel met uitzicht op ….Waterloo

Waterloo 1815-2015 “Europa uitgedaagd” in Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis BRUSSEL

Tentoonstelling “Europa uitgedaagd”. 200 jaar later staat Europa stil bij het einde van een tijdperk. In Brussel in het Legermuseum bij het Jubelpark nog tot 31 januari 2016.

1815: een machtige coalitie van oude en nieuwe vijanden rekent bij Waterloo definitief af met de Franse keizer Napoleon. 2015: 200 jaar later staat Europa stil bij het einde van een tijdperk.

Waterloo 1815-2015 "Europa uitgedaagd" in Brussel

Drie boeiende aspecten van de Slag bij Waterloo worden in de kijker gezet in de tentoonstellingszaal net onder de triomfboog van het Jubelpark.

P1090551Wij liepen er met Piet Veldeman. Hij vertelt over de expo. heel bijzonder deze expo in deze ruimte. Als verrassing kwamen we bijna op het dak van de triomfboog, hadden op het terras een fenomenaal uitzicht over Brussel en konden (bijna dan toch) de heuvel van Waterloo zien. Veel Brusselaars weten deze ‘geheime’ plek wel te vinden, voor ons was het een openbaring.

 

 

… Je komt hier ook nog papieren en documenten tegen van soldaten die bij Waterloo gevochten hebben. Als je goed zoekt vind je er ook uit je eigen regio…

 

 

 

 

… en dan naar de top: vlak naast de ‘strijdwagen’ op de triomfboog….

P1090561P1090560

 

 

 

P1090558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een ruimer internationaal kader wordt uitgebreid stil gestaan bij een verdeeld Europa anno 1810/1815. Tien mannequins met authentieke uniformen vertegenwoordigen evenveel naties en schetsen een kleurrijk beeld van de legers die elkaar aan de vooravond van de Slag bij Waterloo bevochten.
Militaire overwinningen en diplomatieke verdragen creëren nieuwe staten of doen net landsgrenzen verdwijnen. Napoleon plaats zijn broers op verschillende tronen in Europa en wakkert zo overal het nationalistisch verzet aan. Een internationale coalitie tegen de Franse keizer krijgt stilaan vorm en leidt tot Franse militaire nederlagen in Spanje en Rusland. Het Congres van Wenen hertekent in 1814/1815 de kaart van Europa, maar wordt bij Waterloo nog een laatste maal uitgedaagd door Napoleon.
Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van het Congres van Wenen is de oprichting van een bufferstaat aan de noordgrens van Frankrijk. Het huidige België, Nederland en Luxemburg worden in 1814 verenigd in één koninkrijk, met de Oranjes als vorstenhuis. Het jonge Belgisch-Nederlandse leger neemt op 18 juni 1815 deel aan de beslissende strijd bij Waterloo, maar staat op het slagveld oog in oog met landgenoten die strijden in een Frans uniform.
Tien getuigen symboliseren deze complexe maar boeiende geschiedenis. Vijf onder hen vechten in Waterloo aan de zijde van Napoleon terwijl vijf anderen in het leger van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden dienen. Aan de hand van persoonlijke objecten, portretten en getuigenissen vertellen we hun persoonlijk verhaal over Waterloo en volgen we hun eventuele latere carrières in Nederlandse en/of Belgische dienst.

Sinds juni 1815 wordt het slagveld bij Waterloo druk bezocht door tal van kunstenaars. Boerderijen, wegen en gehuchten worden uitgebreid geschetst, getekend en geschilderd en vertellen zo al 200 jaar hun vaak bloederig verhaal. Het Koninklijk Legermuseum staat stil bij het oeuvre van kunstenaar Jacques Madyol (1871-1950) en confronteert tien van zijn werken uit het begin van de twintigste eeuw met oudere prenten en actuele foto’s van diezelfde sites.  Kunstenaars en fotografen brengen zo een evolutie van twee eeuwen in beeld en tonen aan dat de tijd niet stil staat – ook niet in Waterloo!

Kijk op www.belgie-toerisme.nl voor meer informatie.
Comments are closed.