Archief van
Categorie: Brussel

Autoworld Brussel: “alle auto’s” in één museum…

Autoworld Brussel: “alle auto’s” in één museum…

autoworldAutoworld is altijd al meer dan een bezoek waard. Alleen al de geschiedenis van het gebouw en de inrichting is al zeer interessant. Maar ook de vaste collectie die toch steeds ‘wisselt’, blijft aantrekken. Daarom er weer eens naar toe. Als je dan ook nog een rondleiding krijgt van de directeur Sébastien Debaere, bof je helemaal en ga je helemaal op in alle hoeken, thema-afdelingen en alle voertuigen….

Sébastien vertelt (alle items worden uitgezonden op euregioaradio.eu en bij onze partners):

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij de inzet van Ghislain Mahy en zijn familie, de zachte maar zo onomkeerbare overredingskracht van de toenmalige Kroonprins, de latere Koning Albert II, het samenvallen van ministeriële verantwoordelijkheden van wijlen Vice-Voorzitter van Autoworld, Minister Louis Olivier, destijds belast met Openbare Werken en van Voorzitter Herman De Croo, acht jaar lang aan het hoofd van het Belgisch Departement van Verkeerswezen, werd in 1986 in Brussel een prachtig jubileumpaleis omgetoverd tot een schatkamer van de autogeschiedenis, kleurrijk, pedagogisch en evolutief uitgebouwd. Het overgrote deel van de in Autoworld tentoongestelde auto’s zijn afkomstig uit de Mahy-collectie, met zo’n 1.000 automobielen – één van de grootste autoverzamelingen ter wereld.

De decennialange evolutie van techniek, comfort, veiligheid en groeiend milieubewustzijn wordt er geschetst aan de hand van prachtige paardenkoetsen en talloze motorvoertuigen. Van de eerste bijna archeologische modellen tot de hedendaagse wagen, voorloper van de automobiel van morgen en overmorgen wordt de bezoeker via technisch uitgewerkte maar toch duidelijke commentaren rondgeleid in de wonderbaarlijke geschiedenis van de automobiel.

Autoworld is een privémuseum dat zijn gebouwen huurt van de gemeenschap. Het is praktisch 365 dagen per jaar geopend en wordt kostenbewust gerund door een geweldige ploeg medewerkers en een gemotiveerde raad van bestuur. Het is het decor van heel wat auto-gerelateerde en andere stijlvolle evenementen.

De laatste jaren, en vooral sinds 2010, heeft het museum tal van veranderingen en blijvende verbeteringen ondergaan met de aanleg van nieuwe zones zoals ‘Sport & Competitie’ (2012), ‘Belgium at Autoworld’ (2014) en de moderne en authentieke workshops (2015). Om de twee jaar wordt een prestigieuze tentoonstelling ingericht op de mezzanine, wat altijd een breed publiek aantrekt, en tijdens het jaar vinden er tal van kleinere tijdelijke thema tentoonstellingen die altijd in verband staan met de auto en die inspelen op een trouw publiek dat steeds meer uit is op nieuwigheden.

(BRON: autoworld.be)

Kijk ook op de site www.autoworld.be voor alle andere informatie.

Brussel Jubelparkmuseum met tijdelijke expo Opgravingen Egypte

Brussel Jubelparkmuseum met tijdelijke expo Opgravingen Egypte

Djehoetihotep

100 jaar opgravingen in Egypte, te zien tot en met 20 april 2015

Al 15 jaar wordt in de omgeving van Dayr al-Barsha in Egypte door egyptologen van de KU Leuven archeologisch onderzoek uitgevoerd naar oud-Egyptische rotsgraven. De site is het meest bekend omwille van het prachtig gedecoreerde graf van gouverneur Djehoetihotep (c. 1840 v.C.) en spreekt al meer dan 200 jaar tot de verbeelding van westerse reizigers. De opgravingen in het gebied leveren steeds nieuwe resultaten op, zoals het intacte graf van de ambtenaar Henoe dat in 2007 internationale aandacht trok.

Precies 100 jaar geleden werd op dezelfde plaats opgegraven door de Amerikaan George Andrew Reisner. De vondsten die hij daar deed behoren tot de belangrijkste Egyptische kunstschatten uit het begin van het tweede millennium v.C. Hij was echter niet de eerste die interesse had in dit gebied. Zo zijn er al kaarten van de regio uit de tijd van Napoleon die voor het huidige onderzoek nog steeds van groot belang zijn. In de loop van de 19de eeuw werd de site ook vaak door Europese reizigers bezocht. Velen van hen lieten gedetailleerde schetsen en mooie foto’s na die grotendeels onbekend gebleven zijn. Speciale aandacht verdienen bijvoorbeeld de prachtige aquarellen van Marcus Blackden en Howard Carter, die later beroemd werd als ontdekker van het graf van Toetanchamon. Er bestaat dus heel wat documentatie over hoe de site er destijds uitzag en over hoe tijdens de koloniale periode opgravingen werden verricht. Sporen van de activiteiten van deze vroege onderzoekers worden ook nu nog regelmatig teruggevonden tijdens het lopende veldwerk.

Wij liepen door deze expo met Harco Willems, egyptoloog, archeoloog en ‘opgraver’..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van het jubileum van de expeditie van Reisner in 1915 werden de egyptologen van de KU Leuven geïnspireerd om een unieke tentoonstelling op poten te zetten in het Jubelparkmuseum in Brussel. Het doel van deze tentoonstelling is te tonen hoe innovatieve methodes, toegepast op oude documentatie, kunnen bijdragen tot nieuwe inzichten. Digitale technieken maken het bijvoorbeeld mogelijk beschadigde en verspreid geraakte fragmenten in virtuele reconstructies terug samen te brengen. Door huidige satellietbeelden op oud kaartmateriaal te projecteren, kunnen we bovendien ook het landschap en de leefomgeving van het verleden visualiseren, en aan de hand van oude foto’s kan een beeld opgeroepen worden van het Egyptische landschap zoals het eruitzag voor de bouw van de Aswandam.

Deze verschillende thema’s worden gepresenteerd rond een 3D-reconstructie van het graf van Djehoetihotep dat het kernstuk van de tentoonstelling vormt. Een virtueel 3D-model van het graf werd geconstrueerd door de firma INGEO in samenwerking met de KU Leuven. Hierin worden de verschillende lagen documentatie samengebracht waardoor de ontwikkelingen van de onderzoekmethodes zichtbaar worden gemaakt. Bezoekers zullen op deze expositie nooit eerder tentoongestelde werken kunnen bekijken, zoals de schetsen en aquarellen van Carter. Bovendien zal de grafcultuur van Dayr al-Barsha gevisualiseerd worden door de complete inventaris van een graf uit de omgeving van Dayr al-Barsha. Het materiaal uit dit graf is al 100 jaar in Brussel aanwezig, maar werd nog niet eerder aan het brede publiek tentoongesteld. Verder creëert deze tentoonstelling de mogelijkheid om de egyptologie in België in de spotlight te zetten. Zo kunnen we mensen kennis laten maken met de mogelijkheden van de egyptologie en de projecten van de KU Leuven.

Alle informatie vind je ook op de site van het museum http://www.kmkg-mrah.be/; de audio-items hoor je op euregioradio.eu

 

Jubelparkmuseum tovert expo Sarcofagen uit eigen collectie

Jubelparkmuseum tovert expo Sarcofagen uit eigen collectie

sarco

Sarcophagi

Onder de sterren van Noet

Nog voor de officiële opening mochten wij een kijkje nemen in de nieuwe tijdelijke expo van het Koninklijk Museum van Kunst en Geschiedenis, kortweg het Jubelparkmuseum genoemd. De collectie die normaal in het museum te zien is, mag er al zijn. Maar volgens Ann Calluy, woordvoerster van het museum, ligt van de meer dan 15.000 Egyptische objecten het grootste deel in stock…. Als je dan een tijdelijke expo met je eigen objecten kunt samenstellen, met ontrafelde geheimen, dan is dat een groot voordeel. Ook kinderen zijn meer dan hartelijk welkom….

Bij de expo Sarcophagi die loopt tot 20 april 2016, worden er veel voorwerpen getoond, op een bijzondere manier tentoongesteld, met moderne middelen en interessante ‘geheimen’ (die dus worden ontrafeld).

P1090468Wij liepen samen met Ann door de collectie, waarvan verslag via de audioitems die je ook via euregioradio kan beluisteren….

 

 

P1090470

 

 

P1090472

 

 

P1090494

Het Jubelparkmuseum herbergt een fantastische verzameling van bijna 15.000 Egyptische oudheden (op zaal en in de reserves). Van het mastabagraf van Neferirtenef, over het verfijnde reliëf van koningin Teje tot de intrigerende mummie van het borduurstertje: het publiek krijgt er niet genoeg van. Vooral de funeraire gebruiken uit het land van de farao’s spreken tot de verbeelding. Recent kwamen bovendien buitengewoon interessante samenwerkingsprojecten tot stand met het Istituto Europeo del Restauro in Ischia (restauratie van de lijkkisten uit de 2de Cachette van Deir el-Bahari) en met het departement medische beeldvorming van de Cliniques universitaires Saint Luc (scanning van de mummies). Stof genoeg dus voor een fascinerende tentoonstelling!
Van 15 oktober 2015 tot 20 april 2016 pakt het Jubelparkmuseum uit met een grote expositie over Egyptische sarcofagen. U krijgt een exclusieve inkijk in het restauratieproces en een beeld van de evolutie van de funeraire rituelen in het Oude Egypte.

Eeuwigheid, opnieuw tot leven komen zoals dodengod Osiris, elke dag weer opkomen zoals de zon die geboren wordt in de schoot van de hemelgodin Noet… De Oude Egyptenaren hadden hoge verwachtingen voor het leven na de dood! Om dit alles te bereiken, diende de dode niet alleen te beschikken over een perfect bewaard lichaam maar ook over de juiste formules en bescherming vanwege goden en beschermgeesten. Mummificatie evenals lijkkisten met mythologische scènes en hiërogliefenteksten aan binnen- en buitenkant waren uiterst belangrijk voor het leven na de dood.

De twaalf uren van de nacht
De tentoonstelling is opgebouwd als een opeenvolging van de twaalf uren van de nacht waarin de zon haar reis aflegt op weg naar haar wedergeboorte die zich elke ochtend bij zonsopgang voltrekt. In elke zaal, of elk nachtelijk uur, staat een iconisch stuk centraal, gekozen omwille van zijn rijke religieuze, funeraire, historische of esthetische kwaliteit. In een eerste zaal wordt u als bezoeker ondergedompeld in de sfeer van een Egyptisch afscheidsritueel aan de hand van vier uitzonderlijke beeldjes van klaagvrouwen die de overledene bewenen. Het tweede uur toont wat met de dode werd meegegeven om hem of haar toegang te verschaffen tot het Rijk van Osiris. Vervolgens schetsen de volgende delen van de tentoonstelling de evolutie van de sarcofagen van de eenvoudige en niet gedecoreerde exemplaren uit de prehistorie en het Oude Rijk tot de rijk versierde sarcofagen uit latere perioden. Een zaal zal ook helemaal gewijd zijn aan de mummificatie in het Oude Egypte.P1090488

Live restauratie
Wabet- of ‘zuivere plaats’, noemden de Oude Egyptenaren hun mummificatiecentra. Kloppend hart van de tentoonstelling is het hoogtechnologische restauratielabo waar experts van het Istituto Europeo del Restauro in Ischia (Italië) permanent aan het werk zijn. Stuk voor stuk gaan de tien lijkkisten en mummieplanken van de Thebaanse priesters uit de in 1891 ontdekte cachette van Deir el-Bahari door de handen van de Italiaanse specialisten. En de bezoeker mag meekijken!

De geheimen van de sarcofagen
Ongeveer twee derde van de tentoongestelde stukken komt uit de reserves. De bezoekers krijgen ze voor het eerst op een tentoonstelling te zien. Zij komen ook te weten welke archeologische verhalen en anekdotes schuilen achter de mummiekisten. Ook de magische en mythologische betekenis van de sarcofagen waarin elke detail van de decoratie belang heeft, spreekt tot eenieders de verbeelding. Tot slot zullen nog vele andere geheimen over de fabricage van de kisten naar boven komen in het restauratielabo en kijkt iedereen vol verwachting uit naar de inzichten die de scans die van de mummies deze zomer werden gemaakt, zullen opleveren. Het publiek wordt uiteraard op de hoogte gehouden van dit work in progress. Check de video’s!

P1090477Kid approved
Het Oude Egypte fascineert jong en oud. Het gezinspubliek wordt uitgedaagd om de wereld van de sarcofagen in te duiken aan de hand van (gezelschaps)spelletjes, activity sheets en eigenzinnige video’s (te bekijken op smartphone). Bovendien staan er twee gezinsdagen en verschillende vakantieateliers op het programma. Egypte is fun!

Vanaf 6 november bent u ook welkom op de Djehoetihotep – 100 jaar opgravingen in Egypte. Deze dossiertentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de KULeuven en is inbegrepen in het ticket van de tentoonstelling Sarcophagi of het toegangsticket tot het Jubelparkmuseum.

Praktische inlichtingen
Sarcophagi – Onder de sterren van Noet
15 oktober 2015 – 20 april 2015
Jubelparkmuseum
Jubelpark 10
B – 1000 Brussel
www.kmkg.beinfo@kmkg.be
+32 (0)2 741 72 11

Hashtag:  #ExpoSarcophagi
Twitter
Facebook
Youtube

Openingstijden
di-zo, 10:00 – 17:00 (kassa sluit om 16:00)
gesloten op maandag, 1/11, 11/11, 25/12 en 1/01.
Opgelet: museum gesloten om 14:00 op 24/12 en 31/12 !

Toegangsprijzen
€13 – €10 – €7 (toegang tot de vaste verzamelingen inbegrepen)
Let op: tijdens de gezinsdagen (15/11/15 & 28/02/16) + € 2
Rondleidingen
Inlichtingen en reserveringen: +32 (0)2 741 72 14 – ecd@kmkg.be
Museumshop
+32 (0)2 741 73 62 – museumshop@kmkg.be
Catalogus: Sarcofagen. Onder de sterren van Noet, Lannoo, € 27,50
Restaurant / Cafetaria ‘Le Midi 50’
+32 (0)2 735 87 54 – restauration.nouvelle@skynet.be

Bereikbaarheid
trein: Brussel-Centraal (+ metro), Schuman
metro: Schuman
tram-bus : 22, 27, 61, 80, 81
parkeergelegenheid voor auto’s en autocars
B-Dagtrip: trein + toegang
te koop in alle NMBS-stations

Let op: het pad rond het Jubelpark wordt verfraaid. Daardoor wordt de gebruikelijke toegangsweg tot het park vanaf 19 oktober gedurende een maand afgesloten voor auto’s. Bezoekers kunnen het museum in die periode met de wagen bereiken via de Merode-rotonde (park binnen rijden ter hoogte van de grote fontein en de pijlen volgen).

WoW: Brussel Natuurwetenschappenmuseum verrast en verwondert

WoW: Brussel Natuurwetenschappenmuseum verrast en verwondert

wow

WoW – Wonders of Wildlife in Brussel in Natuurwetenschappenmuseum

WoW is verwondering en fascinatie maar ook Wonders of Wildlife: 

10 maanden lang, 735 m2 expo, 10 taferelen van taxidermie in beweging en 3 wetenschappelijke onderwerpen die verwondering en nieuwsgierigheid zullen opwekken.

Wij waren aanwezig bij de persopening en liepen met Hans van Lierde door de expo. Hij vertelt over de dieren, de wijze van opzetten en opstellen, over de bijzondere indrukwekkende en tegelijkertijd ook zo natuurlijke opgezette dieren…

P1090460

“De tentoonstelling neemt de bezoekers mee op een wandeling van de ene scène naar de andere. Eerst is er verbazing… Dan volgt nieuwsgierigheid… Vervolgens krijg je meer wetenschappelijke inhoud. De opgezette taferelen zijn ‘in tijd en ruimte ’gebald’: ze brengen de spanning, de actie en de brutale energie van het wilde dierenleven samen.”

                                             Gérard Cobut, Expoverantwoordelijke Museum

Dieren gaan van het ene graasland naar het andere, blijven op hun hoede, maken zich bij het minste teken van gevaar uit de voeten …Zoals we vaak in natuurdocumentaires zien, kunnen dieren, als prooi of als roofdier, alleen of in groep, tomeloos energiek uit de hoek komen.

Het museum stelt je een andere blik op de natuur voor: ’stilgelegde’ actiebeelden in spectaculaire panorama’s. Dierenlichamen in het echt en van dichtbij, gespannen door inspanning, in beweging en toch harmonisch, in evenwicht…Voor deze scènes gebruikte de taxidermist zijn intuïtie en gevoel: hij toont zich hier een waar kunstenaar.  Een kudde steenbokken springt op, een wolf kijkt argwanend, een tijger raast vooruit: je staat er middenin. Deze expo zal je met verstomming slaan!

P1090436

Het Museum vulde de actiescènes aan met video’s, objecten en interactieve elementen, die in een sobere en verzorgde setting volledig tot hun recht komen**. Om aan je nieuwsgierigheid tegemoet te komen, gaat het Museum hier en daar dieper in op het gedrag van de dieren, hun biomechanica en het behoud van de soorten en hun habitat. Met een eigen inbreng van het Natuurwetenschappenmuseum zelf…

Beweging, kracht en harmonie zijn de sleutelwoorden.

Luister mee naar onze rondgang met tekst en uitleg door Hans van Lierde. De items zijn tot 20 augustus 2016 ook regelmatig te horen via Euregioradio.eu

 

 

 

 

 

 

 

     

P1090449 P1090450 P1090451

Publiek : voor iedereen toegankelijk, vanaf 8 jaar

Gemiddelde duur van het bezoek : 1 tot 2 uur

Van 15 oktober 2015 tot 28 augustus 2016

Kijk op www.natuurwetenschappen.be

 

Trainworld Museum Brussel op de rails

Trainworld Museum Brussel op de rails

Plissart _ Le Belge - De Belg

Unieke geschiedenis van Belgisch Spoor nu in Schaarbeek-Brussel te beleven

In 1853 reed er in België voor het eerst een trein. En het was het eerste land in Europa (na Engeland) waar überhaupt een trein reed. Brussel was de eerste hoofdstad ter wereld die per trein bereikbaar was. Uniek dus. Maar in het Trainworld Museum in Brussel-Schaarbeek vind je meer unieke zaken, zoals de eerste treinen, exemplaren waarvan er in de hele wereld nog maar EEN bestaat en nog veel meer. NMBS bestaat in 2016 90 jaar, dus is Trainworld net op tijd klaar. Een ‘ouderwets’ museum in de goede zin des woords.

P1090295Maar toch de moeite waard om te bezoeken, want het is ook de geschiedenis van de mens, van jou en mij dus. Je dwaalt door bijna 200 jaar geschiedenis, en doet dat met een audioguide zodat je alles wat je wilt kunt oproepen. Er werd gebruik gemaakt van de modernste technieken om al je zintuigen te kunnen gebruiken. Blikvanger is de laatste in België gebouwde locomotief (België was dé treinenbouwer in de 19de en 20ste eeuw) die wel 160km per uur kon halen. Het laatste exemplaar werd net op tijd van de sloop gered. Vergeet niet om even treinmachinist te spelen in de simulatietrein…. Wel even stoppen bij Station Schaarbeek-Trainworld, want het is de poort tot een beleving van zo n twee uur, voor jong en oud, treinleek of juist treingek…

Wij waren bij de persdag aanwezig en liepen mee met Greta en Pieter. Zij leidden ons rond door het museum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1090342

Train World open voor groot publiek sinds 25 september 2015
Het langverwachte treinmuseum in Schaarbeek werd op 24 september 2015 officieel geopend in aanwezigheid van de koning. Voor het grote publiek biedt Train World vanaf 25 september niet enkel een spectaculaire blik op het verleden van België als
spoorwegpionier op het Europese vasteland, maar brengt het tevens een boeiend verhaal over de huidige en toekomstige rol van het spoor.
Verleden, heden en toekomst vloeien met Train World naadloos in elkaar op een centrale plaats gelegen aan de historische spoorlijn tussen Mechelen en Brussel waar op 5 mei 1835, 180 jaar geleden, de eerste stoomtrein dienst deed.
Bezoekers krijgen er een blik op de waardevolste stukken van het erfgoed van de spoorwegen, die vroeger over vijf verschillende sites in België verspreid waren. Zo zijn er 22 stuks rollend materieel tentoongesteld, 1.250 voorwerpen, 64 projecties en meer dan 20 interactieve opstellingen.

Plissart _ Type 12 atlantic

Plissart _ Type 12 atlantic

 

Schoolgroepen krijgen er op maat gemaakte educatieve pakketten en gezinnen met jonge kinderen kunnen Train World met een strip verkennen.
De befaamde tekenaar François Schuiten, Schaarbekenaar, tekende voor de scenografie samen met Expoduo. Train World is dan ook een verhaal, een opeenvolging van decors die de bezoekers meeneemt doorheen het verleden, heden en toekomst van de spoorwegen. Ze beleven er een ware ontdekkingsreis doorheen de wereld van het spoor.
Het stationsgebouw van Schaarbeek (gebouwd in 1887 en in de jaren 1920), opgetrokken in de “Vlaamse renaissancestijl” (een bouwstijl typisch voor de spoorwegen), zal dienst doen als ontvangsthal van Train World.
Het nieuwe gebouw, met een oppervlakte van 8000 m², heeft een industriële uitstraling, met een zaagvormig dak dat typisch is voor spoorwegwerkplaatsen. Deze bevat vier grote hallen die de nieuwe thuis vormen voor legendarisch treinmaterieel. Twee hallen zijn ook uitgerust met sporen (aangesloten op het spoornet) die het mogelijk maken het rollend materieel binnen en buiten te laten rijden.P1090357

Je kunt zelfs even machinist cq treinbestuurder zijn, waarbij je behalve het station inrijden ook op tijd remmen moet, rekening houdend met wissels en seinen… Maar wel erg leuk voor alle kleine en grotere bezoekers…
Bezoekers zullen er onder andere kunnen kennismaken met de “Pays de Waes” (Land van Waas), de oudste bewaarde locomotief op het Europese vasteland. Deze werd in 1844 in dienst genomen en dook in 1913 al op tijdens de  wereldtentoonstelling in Gent. De “Pacific” (stoomlocomotief type 10) uit 1910 is een ander paradepaartje uit de rijke collectie, net zoals de “Atlantic” (type 12), met zijn aerodynamische vorm de meest spectaculaire stoomlocomotief uit 1939. Liefhebbers van pracht en praal komen dan weer aan hun trekken met de twee gerestaureerde koninklijke rijtuigen die dateren van 1901 en 1939.

P1090340

Kijk op de site van de NMBS voor speciale tickets en kijk ook op www.trainworld.be

Deze pagina kwam tot stand met steun van Toerisme Vlaanderen en Brussel.

Galerij van de mens toont 7 miljoen jaar de ‘echte’ mens…

Galerij van de mens toont 7 miljoen jaar de ‘echte’ mens…

affiche_galerij_mensDe Galerij van de Mens, nieuwe pretentieuze vaste expo in Museum Natuurwetenschappen Brussel OPEN 

Onze evolutie, ons lichaam

7 miljoen jaren ‘mens’ in Van Sahelanthropus tot Homo sapiens

9 maanden zwangere ‘mens in Van embryo tot volwassene

Verken de evolutie van de mens en zijn lichaam in deze unieke presentatie: 1 zaal, 3 ruimtes, 3 onderwerpen die uitleggen waar we vandaan komen en wie we zijn’,

Aldus de aankondiging van de nieuwe zaal in het Brussel Museum voor Natuurwetenschappen vlak bij treinstation Luxemburg.
P1020420

 

 

 

 

 

 

De Belgische staatssecretaris mevrouw Elke Sleurs opende de tentoonstelling 6 mei 2015. Vanaf nu mag iedereen de expo gaan beleven. Wij liepen mee en spraken ook even met de staatssecretaris:

 

 

 

 

 

 

P1020431Om je bezoek te starten leiden fossielen en 3D-reconstructies je langs het grillige pad van 7 miljoen jaar evolutie. Ontdek vervolgens op een interactieve manier de aanpassingen die ons van onze voorlopers onderscheiden (grotere hersenen, kleinere tanden…). Buig je dan over de wonderlijke werking van het menselijk lichaam, onze complexe machine. Kom te weten hoe je lichaam steeds verandert, hoe het werkt, wat het nodig heeft om te overleven en om zich voort te planten.

Onze evolutie was allesbehalve lineair! Het was een grillige miljoenen jaren durende evolutie, waarbij sommige voorlopers van de mens het daglicht zagen en anderen dan weer uitstierven. Sommige leefden in dezelfde periode en soms zelfs op dezelfde plaats. Hun relatie met elkaar en met de natuur veranderde, net zoals hun uiterlijk en hun cultuur. Beetje bij beetje gaf dit aanleiding tot wie we vandaag zijn, de Moderne Mens, als enige overlevende op aarde.

Wij, de Moderne Mens. Doorheen dit proces is ons aanpassingsvermogen enorm verbeterd: we hebben steeds grotere en meer complexe hersenen ontwikkeld, we zijn rechtop gaan lopen, we pasten onze voeding aan en zijn onze handen op een heel precieze manier gaan gebruiken. Ook onze sociaal-culturele vaardigheden kregen vorm en maken ons tot wie we vandaag zijn.

P1020422Aanpassingen aan de omgeving zorgden voor lokale fysieke verschillen tussen de Moderne Mens. We kunnen dus spreken van menselijk diversiteit.

Ieder mens draagt nog steeds bij tot onze evolutie want generatie na generatie worden onze genen doorgegeven. Ons leven draait rond voortplanting en het grootbrengen van kinderen. Vanaf de geboorte heeft de mens heel wat zorg nodig. Kinderen worden voorbereid op het leven als volwassene: je moet leren en groeien. In de puberteit moet je een nieuw evenwicht vinden. Maar eenmaal dat je volwassen bent, staat je een ongewoon lang leven te wachten waarin jijzelf de verzorger wordt. Je komt tijdens deze interactieve reis van het leven te weten hoe je lichaam werkt. Wat je overgehouden hebt van de evolutie of wat je in de loop der tijd net verloren bent, zie je in een speciaal parcours.

Bij de scenografie heeft het Museum oog voor een warme sfeer en esthetiek. Reconstructies, spelletjes en manipulaties maken dat je ogen en handen tekort komt in deze afwisselende en stimulerende presentatie van ons menselijk avontuur.

Om beter de vorm en omvang van onze voorlopers aan te voelen en te visualiseren, hebben we telkens een 3D-reconstructie in hout geplaatst bij zijn virtueel beeld op tablet..

De specimens in de zone gewijd aan ons lichaam komen uit onze collecties (skeletten van kinderen en volwassenen, verschillende botten, foetussen in de verschillende ontwikkelingsstadia, …) en worden aangevuld met geplastineerde organen en lichaamsdelen.

Voorwerpen in 3D-print en videomappings (projecties van de binnenkant van het lichaam op neutrale modellen) zullen je verrassen. De hedendaagse technieken bieden je een realistisch beeld van de onderwerpen in de zaal en zijn zeer gebruiksvriendelijk.

De expo is toegankelijk voor iedereen, maar vooral vanaf de leeftijd van 10 jaar. Trek er maar een dik uur voor uit!

Daarna kun je uiteraard ook alle andere expo’s in het museum bekijken: vergeet niet de bijzonder dino-galerij

https://www.naturalsciences.be/nl/museum/home